Kayıtlar

Python ve Flask İle Sıfırdan Basit Bir Web Sitesi Oluşturma Rehberi

Resim
Python ile bir site kodlaması yapmak için, Flask gibi popüler bir web framework kullanarak başlayabilirsiniz. İşte basit bir Flask uygulamasının örneği: 1. Öncelikle Flask'ı yükleyin (eğer henüz yüklenmemişse): ``` pip install Flask ``` 2. `app.py` adında bir dosya oluşturun ve aşağıdaki kodları içine yapıştırın: ```python from flask import Flask, render_template app = Flask(__name__) @app.route('/') def home():     return render_template('index.html') if __name__ == '__main__':     app.run(debug=True) ``` 3. Şimdi projenizin kök dizininde `templates` adında bir klasör oluşturun ve bu klasörün içinde `index.html` adında bir HTML dosyası oluşturun. Aşağıdaki HTML kodlarını `index.html` dosyasına yapıştırın: ```html <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head>     <meta charset="UTF-8">     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">     <meta name="viewp

Python Programlama Dilinde Temel Kavramlar ve Görevler

Python programlama dilinde kullanılan İngilizce anahtar kelimeler ve görevleri  1. `and`: Mantıksal ve operatörü. İki koşulun da doğru olması durumunda True değerini döndürür. 2. `as`: Bir modülü veya nesneyi farklı bir isimle kullanmak için takma ad (alias) oluşturur. 3. `assert`: İfade doğruysa hiçbir şey yapmaz, aksi takdirde AssertionError istisnası oluşturur. 4. `break`: Döngüyü sonlandırır ve döngü bloğunun dışındaki kodu çalıştırmaya devam eder. 5. `class`: Yeni bir sınıf tanımlamak için kullanılır. 6. `continue`: Döngünün geri kalanını atlar ve döngüyü bir sonraki iterasyona devam ettirir. 7. `def`: Yeni bir fonksiyon tanımlamak için kullanılır. 8. `del`: Bir nesneyi veya değişkeni silmek için kullanılır. 9. `elif`: Eğer önceki ifadeler False döndürürse, başka bir koşul kontrol etmek için kullanılır. 10. `else`: Eğer önceki ifadeler False döndürürse, gerçekleştirilecek kod bloğunu belirtir. 11. `except`: Bir try bloğundaki hata durumunda çalışacak kod bloğunu belirtir. 12. `fin

Python ile Basit Hesap Makinesi Oluşturma: Adım Adım Rehber / örnek kod

Resim
Basit bir hesap makinesi. Python'da, temel aritmetik işlemleri gerçekleştiren basit bir hesap makinesi şu şekilde oluşturulabilir: ```python def toplama(x, y):     return x + y def cikarma(x, y):     return x - y def carpma(x, y):     return x * y def bolme(x, y):     return x / y print("İşlemler:") print("1.Toplama") print("2.Çıkarma") print("3.Çarpma") print("4.Bölme") secim = input("Yapmak istediğiniz işlemi seçin (1/2/3/4): ") num1 = float(input("Birinci sayıyı girin: ")) num2 = float(input("İkinci sayıyı girin: ")) if secim == '1':     print(num1, "+", num2, "=", toplama(num1, num2)) elif secim == '2':     print(num1, "-", num2, "=", cikarma(num1, num2)) elif secim == '3':     print(num1, "*", num2, "=", carpma(num1, num2)) elif secim == '4':     print(num1, "/", num2, "=", bolme(num1, nu

Polimerler ve Plastikler: Yapısı, Üretimi ve Çevresel Etkileri

Resim
Ham polimer, birçok farklı türde polimerik malzemenin genel adıdır ve bu nedenle tek bir formülü yoktur. Bunun yerine, ham polimerin spesifik bir türü için formül vermek gerekir. Örneğin, polietilen (PE) adı verilen bir tür ham polimer için kimyasal formülü şöyledir:  (CH2CH2)n  Burada, n, polimer zincirindeki tekrar eden etilen monomerleri sayısını temsil eder. Bu nedenle, polietilenin moleküler yapısı, zincir şeklinde tekrarlanan CH2CH2 monomerlerinin polimerizasyonundan oluşur.  Polimer nasil  yapılır  Polimerler, monomer adı verilen küçük moleküllerin bir araya gelerek uzun, zincir şeklinde polimer molekülleri oluşturmasıyla yapılır. Bu sürece polimerizasyon denir ve iki tür polimerizasyon vardır:  1. Katı Polimerizasyon: Bu yöntemde, sıcaklık, basınç ve/veya çözücü kullanılarak, monomerler reaksiyona girerek polimer zincirleri oluşturur. Bu yöntem daha yavaş ve daha pahalıdır. 2. Çözelti Polimerizasyonu: Bu yöntemde, monomerler çözücü içinde çözülür ve bir inisiyatif a

Python Programlama Dili ile Başlangıç Seviyesi Kodlama Eğitimi / Ders2

Resim
 Python ile ilgili daha fazla bilgi ve örneklerle devam ediyorum. 8. Liste İşlemleri: Listeler, Python'da sıralı ve değiştirilebilir veri yapılarıdır. Listelerdeki öğeleri eklemek, çıkarmak ve değiştirmek için çeşitli yöntemler vardır. ``` liste = [1, 2, 3, 4, 5] liste.append(6) liste.remove(3) liste[1] = 99 ``` 9. Sözlük İşlemleri: Sözlükler, anahtar-değer çiftleri şeklinde veri depolayan değiştirilebilir veri yapılarıdır. ``` sozluk = {"elma": 5, "armut": 2, "muz": 3} sozluk["portakal"] = 4 del sozluk["armut"] ``` 10. Hata Yakalama: `try` ve `except` blokları kullanarak hataları yakalayabilir ve uygun işlemleri yapabilirsiniz. ``` try:     sonuc = 10 / 0 except ZeroDivisionError:     print("Sıfıra bölme hatası!") ``` 11. Dosya İşlemleri: Python'da dosya okuma ve yazma işlemleri için `open` fonksiyonu kullanılır. ``` with open("dosya.txt", "r&q

Python Programlama Dili ile Başlangıç Seviyesi Kodlama Eğitimi / ders1

Resim
Python: Programlama dilinin adı Kodlama: Bilgisayar programları yazmak için kullanılan işlemler Başlangıç: Python öğrenmeye başlamak için ilk adım Değişkenler: Değerleri saklamak ve atamak için kullanılır Veri tipleri: Python'da temel veri tipleri şunlardır: int, float, str, bool, list, tuple, set ve dict Aritmetik işlemler: Toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve üs alma gibi temel işlemler Koşullu ifadeler: if, elif ve else anahtar kelimeleri ile koşullu ifadeler oluşturulur Döngüler: for ve while döngüleri kullanarak belirli bir kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırabilirsiniz Fonksiyonlar: def anahtar kelimesi ile fonksiyonlar tanımlanır ve tekrar kullanılabilir kod blokları oluşturulur Modüller: Python'daki modüller, başkaları tarafından yazılmış kodları projenize dahil ederek kullanmanıza olanak tanır.  Python ile kodlamaya başlamak için size temel bilgileri verebilirim. İşte bazı temel konular: 1. Değişkenler: Değerleri saklamak ve atamak için kullanılır. ``` x = 5 y = "Mer

Kodsuz Oyun Geliştirme Platformları: Android ve Çoklu İşletim Sistemleri İçin Uyumlu Araçlar

Kodsuz oyun geliştirme Oyun geliştirme araçları Android oyun geliştirme Platformlar arası oyun geliştirme Oyun tasarımı Oyun motorları Mobil oyun geliştirme Oyun programlama Kodsuz oyun karakteri geliştirme yolları ve uygulamaları, oyun tasarımcıları ve hobi olarak oyun geliştirenler için büyük kolaylık sağlar. Kodsuz oyun geliştirme platformları, kullanıcıların oyunlarını geliştirirken programlama bilgisine ihtiyaç duymadan karakterler ve oyun mekanikleri oluşturmasına olanak tanır. Bu tür platformlar arasında en popüler olanları şunlardır: 1. Construct: Construct, 2D oyunlar için kullanıcı dostu ve sezgisel bir oyun geliştirme aracıdır. Sürükle-bırak mantığıyla çalışır ve kullanıcıların kolayca oyun karakterleri ve oyun mekanikleri tasarlamalarını sağlar. 2. GameMaker Studio 2: GameMaker Studio 2, başlangıç seviyesindeki oyun geliştiriciler için ideal olan başka bir kodsuz oyun geliştirme aracıdır. Bu platform, 2D oyunlar için kullanılabilir ve kullanıcı dostu araçlarla oyun karakter