Kayıtlar

maddeler etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Periodik Tablo: 118 Elementin İsmi, Sembolü ve Atom Numarası

Bu liste, periyodik tablodaki 118 elementin ismini, sembolünü ve atom numarasını kapsar. Periyodik tablo, kimyasal elementleri atom numaralarına, elektron yapılarına ve özelliklerine göre sınıflandıran bir sistemdir. Bu liste, elementleri temel özelliklerine göre anlamada ve öğrenmede önemli bir kaynak sağlar. 118 elementin ismi, sembolü ve atom numarası şu şekildedir: 1. Hidrojen (H) - 1 2. Helyum (He) - 2 3. Lityum (Li) - 3 4. Berilyum (Be) - 4 5. Bor (B) - 5 6. Karbon (C) - 6 7. Azot (N) - 7 8. Oksijen (O) - 8 9. Flor (F) - 9 10. Neon (Ne) - 10 11. Sodyum (Na) - 11 12. Magnezyum (Mg) - 12 13. Alüminyum (Al) - 13 14. Silikon (Si) - 14 15. Fosfor (P) - 15 16. Kükürt (S) - 16 17. Klor (Cl) - 17 18. Argon (Ar) - 18 19. Potasyum (K) - 19 20. Kalsiyum (Ca) - 20 21. Skandiyum (Sc) - 21 22. Titanyum (Ti) - 22 23. Vanadyum (V) - 23 24. Krom (Cr) - 24 25. Manganez (Mn) - 25 26. Demir (Fe) - 26 27. Kobalt (Co) - 27 28. Nikel (Ni) - 28 29. Bakır (Cu) - 29 30. Çinko (Zn) - 30 31. Galyum (Ga) - 3

118 Element: Özellikleri, Değerli ve Tehlikeli Elementler, Radyoaktif Elementler

Bugüne kadar bilinen 118 element vardır. Bunların 94 tanesi doğada bulunurken, geri kalanı laboratuvarlarda üretilir.  Elementlerin değerli veya tehlikeli olmaları, kullanımlarına ve özelliklerine bağlıdır. Örneğin, altın gibi bazı elementler, nadir ve değerli oldukları için yüksek fiyatlarla satılırken, cıva gibi diğer elementler, insan sağlığına zararlı olduğu için tehlikeli kabul edilir. Radyoaktif elementler, nükleer reaksiyonlar yoluyla radyoaktif bozunma geçirerek zararlı radyasyon yayabilirler. Doğal olarak radyoaktif olan elementler arasında uranyum, toriyum, radyum ve polonyum gibi elementler yer alır. Bu elementler radyoaktif bozunma sonucu alfa, beta veya gama radyasyonu yayabilirler. Tehlikeli elementler arasında cıva, kurşun, arsenik, kadmiyum ve krom gibi elementler yer alır. Bu elementler insan sağlığına zararlı olabilirler ve özellikle endüstride dikkatli kullanılmalıdırlar.