Kayıtlar

plastikler etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Polimerler ve Plastikler: Yapısı, Üretimi ve Çevresel Etkileri

Resim
Ham polimer, birçok farklı türde polimerik malzemenin genel adıdır ve bu nedenle tek bir formülü yoktur. Bunun yerine, ham polimerin spesifik bir türü için formül vermek gerekir. Örneğin, polietilen (PE) adı verilen bir tür ham polimer için kimyasal formülü şöyledir:  (CH2CH2)n  Burada, n, polimer zincirindeki tekrar eden etilen monomerleri sayısını temsil eder. Bu nedenle, polietilenin moleküler yapısı, zincir şeklinde tekrarlanan CH2CH2 monomerlerinin polimerizasyonundan oluşur.  Polimer nasil  yapılır  Polimerler, monomer adı verilen küçük moleküllerin bir araya gelerek uzun, zincir şeklinde polimer molekülleri oluşturmasıyla yapılır. Bu sürece polimerizasyon denir ve iki tür polimerizasyon vardır:  1. Katı Polimerizasyon: Bu yöntemde, sıcaklık, basınç ve/veya çözücü kullanılarak, monomerler reaksiyona girerek polimer zincirleri oluşturur. Bu yöntem daha yavaş ve daha pahalıdır. 2. Çözelti Polimerizasyonu: Bu yöntemde, monomerler çözücü içinde çözülür ve bir inisiyatif a