Python Programlama Dili ile Başlangıç Seviyesi Kodlama Eğitimi / ders1

Python: Programlama dilinin adı
Kodlama: Bilgisayar programları yazmak için kullanılan işlemler
Başlangıç: Python öğrenmeye başlamak için ilk adım
Değişkenler: Değerleri saklamak ve atamak için kullanılır
Veri tipleri: Python'da temel veri tipleri şunlardır: int, float, str, bool, list, tuple, set ve dict
Aritmetik işlemler: Toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve üs alma gibi temel işlemler
Koşullu ifadeler: if, elif ve else anahtar kelimeleri ile koşullu ifadeler oluşturulur
Döngüler: for ve while döngüleri kullanarak belirli bir kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırabilirsiniz
Fonksiyonlar: def anahtar kelimesi ile fonksiyonlar tanımlanır ve tekrar kullanılabilir kod blokları oluşturulur
Modüller: Python'daki modüller, başkaları tarafından yazılmış kodları projenize dahil ederek kullanmanıza olanak tanır.
 Python ile kodlamaya başlamak için size temel bilgileri verebilirim. İşte bazı temel konular:

1. Değişkenler: Değerleri saklamak ve atamak için kullanılır.
```
x = 5
y = "Merhaba, Dünya!"
```


2. Veri Tipleri: Python'da temel veri tipleri şunlardır: `int`, `float`, `str`, `bool`, `list`, `tuple`, `set` ve `dict`.

3. Aritmetik İşlemler: Toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve üs alma gibi temel işlemler.
```
toplam = 3 + 5
carpim = 3 * 5
bolme = 10 / 2
```4. Koşullu İfadeler: `if`, `elif` ve `else` anahtar kelimeleri ile koşullu ifadeler oluşturulur.
```
yas = 18

if yas < 18:
    print("Küçüksün!")
elif yas == 18:
    print("Tam 18 yaşındasın!")
else:i
    print("Yetişkinsin!")
```5. Döngüler: `for` ve `while` döngüleri kullanarak belirli bir kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırabilirsiniz.
```
for i in range(5):
    print(i)

sayi = 0
while sayi < 5:
    print(sayi)
    sayi += 1
```


6. Fonksiyonlar: `def` anahtar kelimesi ile fonksiyonlar tanımlanır ve tekrar kullanılabilir kod blokları oluşturulur.
```
def selamla(isim):
    print("Merhaba, " + isim + "!")

selamla("Ali")
```7. Modüller: Python'daki modüller, başkaları tarafından yazılmış kodları projenize dahil ederek kullanmanıza olanak tanır. Öncelikle `import` anahtar kelimesi ile modülü dahil etmeniz gerekir.
```
import math

derece = 90
radyan = math.radians(derece)
print(math.sin(radyan))
```Bu temel bilgilerle Python'da kodlama yapmaya başlayabilirsiniz. 


....


Python programlama diline devam ederek, öğrenebileceğiniz konular arasında şunlar yer alabilir:

1. Dosya işlemleri: Python'da dosya okuma, yazma, oluşturma ve silme gibi işlemler gerçekleştirebilirsiniz.
2. Hata yakalama: try, except ve finally anahtar kelimeleri ile Python'da hataları yakalayabilir ve işleyebilirsiniz.
3. String işlemleri: Python'da stringlerle çalışırken, string dilimleme, birleştirme, biçimlendirme ve diğer işlemleri yapabilirsiniz.
4. Listeler ve sözlükler: Python'da listeler ve sözlükler kullanarak, verileri daha düzenli ve okunaklı bir şekilde saklayabilirsiniz.
5. Sınıflar ve nesneler: Python'da sınıflar ve nesneler oluşturarak, nesne yönelimli programlama (OOP) prensiplerini uygulayabilirsiniz.
6. Web scraping: Python'da Beautiful Soup veya Scrapy gibi kütüphaneleri kullanarak, web sitelerinden veri kazıyabilirsiniz.
7. Veritabanı işlemleri: Python'da veritabanlarına bağlanarak, veri ekleme, silme, güncelleme ve sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
8. GUI programlama: Python'da PyQT, Kivy, Tkinter gibi araçlar kullanarak, grafiksel kullanıcı arayüzleri (GUI) oluşturabilirsiniz.

Python dilinin kapsamlı bir dili olması nedeniyle, öğrenebileceğiniz konular sayısı oldukça fazladır. Ancak, yukarıda belirtilen konular, Python öğrenmenin bir sonraki aşamasında keşfedebileceğiniz bazı alanlardır.

Yorumlar

Popüler Konular

Hayatınızı Dönüştürecek 10 Etkili Kişisel Gelişim Stratejisi

Python ve Flask İle Sıfırdan Basit Bir Web Sitesi Oluşturma Rehberi

Bilimin Çeşitli Alanları ve İnsanlık İçin Sağladığı Fırsatlar: Doğa Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Modern Uygulamalar