Python Programlama Dili ile Başlangıç Seviyesi Kodlama Eğitimi / Ders2 Python ile ilgili daha fazla bilgi ve örneklerle devam ediyorum.

8. Liste İşlemleri: Listeler, Python'da sıralı ve değiştirilebilir veri yapılarıdır. Listelerdeki öğeleri eklemek, çıkarmak ve değiştirmek için çeşitli yöntemler vardır.
```
liste = [1, 2, 3, 4, 5]
liste.append(6)
liste.remove(3)
liste[1] = 99
```

9. Sözlük İşlemleri: Sözlükler, anahtar-değer çiftleri şeklinde veri depolayan değiştirilebilir veri yapılarıdır.
```
sozluk = {"elma": 5, "armut": 2, "muz": 3}
sozluk["portakal"] = 4
del sozluk["armut"]
```

10. Hata Yakalama: `try` ve `except` blokları kullanarak hataları yakalayabilir ve uygun işlemleri yapabilirsiniz.
```
try:
    sonuc = 10 / 0
except ZeroDivisionError:
    print("Sıfıra bölme hatası!")
```

11. Dosya İşlemleri: Python'da dosya okuma ve yazma işlemleri için `open` fonksiyonu kullanılır.
```
with open("dosya.txt", "r") as dosya:
    icerik = dosya.read()

with open("yeni_dosya.txt", "w") as dosya:
    dosya.write("Merhaba, Dünya!")
```

12. Sınıflar ve Nesneler: Python, nesne yönelimli bir dildir. Sınıflar kullanarak nesneler oluşturabilir ve bu nesnelerle çalışabilirsiniz.
```
class Araba:
    def __init__(self, marka, model, yil):
        self.marka = marka
        self.model = model
        self.yil = yil

    def bilgileri_goster(self):
        print(f"{self.marka} {self.model} ({self.yil})")

araba1 = Araba("Toyota", "Corolla", 2020)
araba1.bilgileri_goster()
```

13. İç İçe Fonksiyonlar ve Kapanışlar (Closures): Bir fonksiyonun içinde başka bir fonksiyon tanımlayabilirsiniz. Bu, daha karmaşık işlevsellikler oluşturmanıza olanak tanır.
```
def dis_fonksiyon(x):
    def ic_fonksiyon(y):
        return x + y
    return ic_fonksiyon

fonksiyon = dis_fonksiyon(10)
print(fonksiyon(5)) # 15
```

14. Dekoratörler: Dekoratörler, başka bir fonksiyonun davranışını değiştiren fonksiyonlardır.
```
def loglama_dekorator(fonksiyon):
    def wrapper(*args, **kwargs):
        print(f"{fonksiyon.__name__} çalıştırılıyor.")
        return fonksiyPython Programlama Dili ile Başlangıç Seviyesi Kodlama Eğitimi
Python öğrenme
Python ile kodlama öğrenme
Başlangıç seviyesi Python öğrenme
Python değişkenleri
Python veri tipleri
Python aritmetik işlemler
Python koşullu ifadeler
Python döngüler
Python fonksiyonları
Python modülleri

Yorumlar

Popüler Konular

Hayatınızı Dönüştürecek 10 Etkili Kişisel Gelişim Stratejisi

Python ve Flask İle Sıfırdan Basit Bir Web Sitesi Oluşturma Rehberi

Bilimin Çeşitli Alanları ve İnsanlık İçin Sağladığı Fırsatlar: Doğa Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Modern Uygulamalar