Polimerler ve Plastikler: Yapısı, Üretimi ve Çevresel Etkileri
Ham polimer, birçok farklı türde polimerik malzemenin genel adıdır ve bu nedenle tek bir formülü yoktur. Bunun yerine, ham polimerin spesifik bir türü için formül vermek gerekir.

Örneğin, polietilen (PE) adı verilen bir tür ham polimer için kimyasal formülü şöyledir: 

(CH2CH2)n 

Burada, n, polimer zincirindeki tekrar eden etilen monomerleri sayısını temsil eder. Bu nedenle, polietilenin moleküler yapısı, zincir şeklinde tekrarlanan CH2CH2 monomerlerinin polimerizasyonundan oluşur.
 Polimer nasil  yapılır 


Polimerler, monomer adı verilen küçük moleküllerin bir araya gelerek uzun, zincir şeklinde polimer molekülleri oluşturmasıyla yapılır. Bu sürece polimerizasyon denir ve iki tür polimerizasyon vardır: 

1. Katı Polimerizasyon: Bu yöntemde, sıcaklık, basınç ve/veya çözücü kullanılarak, monomerler reaksiyona girerek polimer zincirleri oluşturur. Bu yöntem daha yavaş ve daha pahalıdır.

2. Çözelti Polimerizasyonu: Bu yöntemde, monomerler çözücü içinde çözülür ve bir inisiyatif ajan (genellikle bir peroksit) eklenir. Bu ajan, monomerlerin birleşerek polimerleşmesini başlatır. Bu yöntem daha hızlı ve daha ucuzdur.

Polimerlerin üretimi, endüstride birçok farklı yöntemle gerçekleştirilebilir. Bazı polimerlerin üretimi, özel ekipmanlar gerektirirken, diğerleri evde veya küçük ölçekli laboratuvarlarda bile yapılabilir. Ancak polimerlerin doğru şekilde üretilebilmesi için, polimerizasyon reaksiyonlarını anlamak ve iyi kontrol etmek gerekir.

Plastikte hangi madeler var


Plastikler, birçok farklı bileşenden yapılabilirler. Ancak, en yaygın plastikler petrokimyasal kaynaklı polimerlerdir. Bunlar, petrokimya endüstrisinde ham petrol ve doğal gazdan elde edilen monomerlerin polimerizasyonuyla üretilirler. Aşağıdaki maddeler, yaygın olarak kullanılan plastiklerin bileşenlerindendir:

1. Polietilen (PE): etilen monomerlerinin polimerizasyonu ile üretilir.
2. Polipropilen (PP): propilen monomerlerinin polimerizasyonu ile üretilir.
3. Polivinilklorür (PVC): vinil klorür monomerlerinin polimerizasyonu ile üretilir.
4. Polistiren (PS): stiren monomerlerinin polimerizasyonu ile üretilir.
5. Poliüretan (PU): izosiyanat ve alkol monomerlerinin reaksiyonu ile üretilir.
6. Polikarbonat (PC): Bisfenol A ve Fosgen monomerlerinin reaksiyonu ile üretilir.

Bu maddelerin yanı sıra, plastiklerde dolgu maddeleri, stabilizatörler, renklendiriciler ve diğer katkı maddeleri de kullanılabilir. Plastikler, genellikle düşük maliyeti, dayanıklılığı ve çeşitli şekillerde şekillendirilebilmesi nedeniyle yaygın olarak kullanılırlar. Ancak, plastiklerin çevresel etkileri de ciddi bir endişe kaynağıdır.Polimerler
Plastikler
Polimer üretimi
Plastik üretimi
Petrokimya
Geri dönüştürülebilir plastikler
Biyoplastikler
Polimer kullanım alanları
Plastik atıklar

Yorumlar

Popüler Konular

Python ile Basit Hesap Makinesi Oluşturma: Adım Adım Rehber / örnek kod

Bilimin Çeşitli Alanları ve İnsanlık İçin Sağladığı Fırsatlar: Doğa Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Modern Uygulamalar

Hayatınızı Dönüştürecek 10 Etkili Kişisel Gelişim Stratejisi