Kayıtlar

Python etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Python ve Flask İle Sıfırdan Basit Bir Web Sitesi Oluşturma Rehberi

Resim
Python ile bir site kodlaması yapmak için, Flask gibi popüler bir web framework kullanarak başlayabilirsiniz. İşte basit bir Flask uygulamasının örneği: 1. Öncelikle Flask'ı yükleyin (eğer henüz yüklenmemişse): ``` pip install Flask ``` 2. `app.py` adında bir dosya oluşturun ve aşağıdaki kodları içine yapıştırın: ```python from flask import Flask, render_template app = Flask(__name__) @app.route('/') def home():     return render_template('index.html') if __name__ == '__main__':     app.run(debug=True) ``` 3. Şimdi projenizin kök dizininde `templates` adında bir klasör oluşturun ve bu klasörün içinde `index.html` adında bir HTML dosyası oluşturun. Aşağıdaki HTML kodlarını `index.html` dosyasına yapıştırın: ```html <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head>     <meta charset="UTF-8">     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">     <meta name="viewp

Python Programlama Dilinde Temel Kavramlar ve Görevler

Python programlama dilinde kullanılan İngilizce anahtar kelimeler ve görevleri  1. `and`: Mantıksal ve operatörü. İki koşulun da doğru olması durumunda True değerini döndürür. 2. `as`: Bir modülü veya nesneyi farklı bir isimle kullanmak için takma ad (alias) oluşturur. 3. `assert`: İfade doğruysa hiçbir şey yapmaz, aksi takdirde AssertionError istisnası oluşturur. 4. `break`: Döngüyü sonlandırır ve döngü bloğunun dışındaki kodu çalıştırmaya devam eder. 5. `class`: Yeni bir sınıf tanımlamak için kullanılır. 6. `continue`: Döngünün geri kalanını atlar ve döngüyü bir sonraki iterasyona devam ettirir. 7. `def`: Yeni bir fonksiyon tanımlamak için kullanılır. 8. `del`: Bir nesneyi veya değişkeni silmek için kullanılır. 9. `elif`: Eğer önceki ifadeler False döndürürse, başka bir koşul kontrol etmek için kullanılır. 10. `else`: Eğer önceki ifadeler False döndürürse, gerçekleştirilecek kod bloğunu belirtir. 11. `except`: Bir try bloğundaki hata durumunda çalışacak kod bloğunu belirtir. 12. `fin

Python ile Basit Hesap Makinesi Oluşturma: Adım Adım Rehber / örnek kod

Resim
Basit bir hesap makinesi. Python'da, temel aritmetik işlemleri gerçekleştiren basit bir hesap makinesi şu şekilde oluşturulabilir: ```python def toplama(x, y):     return x + y def cikarma(x, y):     return x - y def carpma(x, y):     return x * y def bolme(x, y):     return x / y print("İşlemler:") print("1.Toplama") print("2.Çıkarma") print("3.Çarpma") print("4.Bölme") secim = input("Yapmak istediğiniz işlemi seçin (1/2/3/4): ") num1 = float(input("Birinci sayıyı girin: ")) num2 = float(input("İkinci sayıyı girin: ")) if secim == '1':     print(num1, "+", num2, "=", toplama(num1, num2)) elif secim == '2':     print(num1, "-", num2, "=", cikarma(num1, num2)) elif secim == '3':     print(num1, "*", num2, "=", carpma(num1, num2)) elif secim == '4':     print(num1, "/", num2, "=", bolme(num1, nu

Python Programlama Dili ile Başlangıç Seviyesi Kodlama Eğitimi / Ders2

Resim
 Python ile ilgili daha fazla bilgi ve örneklerle devam ediyorum. 8. Liste İşlemleri: Listeler, Python'da sıralı ve değiştirilebilir veri yapılarıdır. Listelerdeki öğeleri eklemek, çıkarmak ve değiştirmek için çeşitli yöntemler vardır. ``` liste = [1, 2, 3, 4, 5] liste.append(6) liste.remove(3) liste[1] = 99 ``` 9. Sözlük İşlemleri: Sözlükler, anahtar-değer çiftleri şeklinde veri depolayan değiştirilebilir veri yapılarıdır. ``` sozluk = {"elma": 5, "armut": 2, "muz": 3} sozluk["portakal"] = 4 del sozluk["armut"] ``` 10. Hata Yakalama: `try` ve `except` blokları kullanarak hataları yakalayabilir ve uygun işlemleri yapabilirsiniz. ``` try:     sonuc = 10 / 0 except ZeroDivisionError:     print("Sıfıra bölme hatası!") ``` 11. Dosya İşlemleri: Python'da dosya okuma ve yazma işlemleri için `open` fonksiyonu kullanılır. ``` with open("dosya.txt", "r&q

Python Programlama Dili ile Başlangıç Seviyesi Kodlama Eğitimi / ders1

Resim
Python: Programlama dilinin adı Kodlama: Bilgisayar programları yazmak için kullanılan işlemler Başlangıç: Python öğrenmeye başlamak için ilk adım Değişkenler: Değerleri saklamak ve atamak için kullanılır Veri tipleri: Python'da temel veri tipleri şunlardır: int, float, str, bool, list, tuple, set ve dict Aritmetik işlemler: Toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve üs alma gibi temel işlemler Koşullu ifadeler: if, elif ve else anahtar kelimeleri ile koşullu ifadeler oluşturulur Döngüler: for ve while döngüleri kullanarak belirli bir kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırabilirsiniz Fonksiyonlar: def anahtar kelimesi ile fonksiyonlar tanımlanır ve tekrar kullanılabilir kod blokları oluşturulur Modüller: Python'daki modüller, başkaları tarafından yazılmış kodları projenize dahil ederek kullanmanıza olanak tanır.  Python ile kodlamaya başlamak için size temel bilgileri verebilirim. İşte bazı temel konular: 1. Değişkenler: Değerleri saklamak ve atamak için kullanılır. ``` x = 5 y = "Mer