Kayıtlar

Nisan, 2023 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Python ve Flask İle Sıfırdan Basit Bir Web Sitesi Oluşturma Rehberi

Resim
Python ile bir site kodlaması yapmak için, Flask gibi popüler bir web framework kullanarak başlayabilirsiniz. İşte basit bir Flask uygulamasının örneği: 1. Öncelikle Flask'ı yükleyin (eğer henüz yüklenmemişse): ``` pip install Flask ``` 2. `app.py` adında bir dosya oluşturun ve aşağıdaki kodları içine yapıştırın: ```python from flask import Flask, render_template app = Flask(__name__) @app.route('/') def home():     return render_template('index.html') if __name__ == '__main__':     app.run(debug=True) ``` 3. Şimdi projenizin kök dizininde `templates` adında bir klasör oluşturun ve bu klasörün içinde `index.html` adında bir HTML dosyası oluşturun. Aşağıdaki HTML kodlarını `index.html` dosyasına yapıştırın: ```html <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head>     <meta charset="UTF-8">     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">     <meta name="viewp

Python Programlama Dilinde Temel Kavramlar ve Görevler

Python programlama dilinde kullanılan İngilizce anahtar kelimeler ve görevleri  1. `and`: Mantıksal ve operatörü. İki koşulun da doğru olması durumunda True değerini döndürür. 2. `as`: Bir modülü veya nesneyi farklı bir isimle kullanmak için takma ad (alias) oluşturur. 3. `assert`: İfade doğruysa hiçbir şey yapmaz, aksi takdirde AssertionError istisnası oluşturur. 4. `break`: Döngüyü sonlandırır ve döngü bloğunun dışındaki kodu çalıştırmaya devam eder. 5. `class`: Yeni bir sınıf tanımlamak için kullanılır. 6. `continue`: Döngünün geri kalanını atlar ve döngüyü bir sonraki iterasyona devam ettirir. 7. `def`: Yeni bir fonksiyon tanımlamak için kullanılır. 8. `del`: Bir nesneyi veya değişkeni silmek için kullanılır. 9. `elif`: Eğer önceki ifadeler False döndürürse, başka bir koşul kontrol etmek için kullanılır. 10. `else`: Eğer önceki ifadeler False döndürürse, gerçekleştirilecek kod bloğunu belirtir. 11. `except`: Bir try bloğundaki hata durumunda çalışacak kod bloğunu belirtir. 12. `fin

Python ile Basit Hesap Makinesi Oluşturma: Adım Adım Rehber / örnek kod

Resim
Basit bir hesap makinesi. Python'da, temel aritmetik işlemleri gerçekleştiren basit bir hesap makinesi şu şekilde oluşturulabilir: ```python def toplama(x, y):     return x + y def cikarma(x, y):     return x - y def carpma(x, y):     return x * y def bolme(x, y):     return x / y print("İşlemler:") print("1.Toplama") print("2.Çıkarma") print("3.Çarpma") print("4.Bölme") secim = input("Yapmak istediğiniz işlemi seçin (1/2/3/4): ") num1 = float(input("Birinci sayıyı girin: ")) num2 = float(input("İkinci sayıyı girin: ")) if secim == '1':     print(num1, "+", num2, "=", toplama(num1, num2)) elif secim == '2':     print(num1, "-", num2, "=", cikarma(num1, num2)) elif secim == '3':     print(num1, "*", num2, "=", carpma(num1, num2)) elif secim == '4':     print(num1, "/", num2, "=", bolme(num1, nu

Polimerler ve Plastikler: Yapısı, Üretimi ve Çevresel Etkileri

Resim
Ham polimer, birçok farklı türde polimerik malzemenin genel adıdır ve bu nedenle tek bir formülü yoktur. Bunun yerine, ham polimerin spesifik bir türü için formül vermek gerekir. Örneğin, polietilen (PE) adı verilen bir tür ham polimer için kimyasal formülü şöyledir:  (CH2CH2)n  Burada, n, polimer zincirindeki tekrar eden etilen monomerleri sayısını temsil eder. Bu nedenle, polietilenin moleküler yapısı, zincir şeklinde tekrarlanan CH2CH2 monomerlerinin polimerizasyonundan oluşur.  Polimer nasil  yapılır  Polimerler, monomer adı verilen küçük moleküllerin bir araya gelerek uzun, zincir şeklinde polimer molekülleri oluşturmasıyla yapılır. Bu sürece polimerizasyon denir ve iki tür polimerizasyon vardır:  1. Katı Polimerizasyon: Bu yöntemde, sıcaklık, basınç ve/veya çözücü kullanılarak, monomerler reaksiyona girerek polimer zincirleri oluşturur. Bu yöntem daha yavaş ve daha pahalıdır. 2. Çözelti Polimerizasyonu: Bu yöntemde, monomerler çözücü içinde çözülür ve bir inisiyatif a

Python Programlama Dili ile Başlangıç Seviyesi Kodlama Eğitimi / Ders2

Resim
 Python ile ilgili daha fazla bilgi ve örneklerle devam ediyorum. 8. Liste İşlemleri: Listeler, Python'da sıralı ve değiştirilebilir veri yapılarıdır. Listelerdeki öğeleri eklemek, çıkarmak ve değiştirmek için çeşitli yöntemler vardır. ``` liste = [1, 2, 3, 4, 5] liste.append(6) liste.remove(3) liste[1] = 99 ``` 9. Sözlük İşlemleri: Sözlükler, anahtar-değer çiftleri şeklinde veri depolayan değiştirilebilir veri yapılarıdır. ``` sozluk = {"elma": 5, "armut": 2, "muz": 3} sozluk["portakal"] = 4 del sozluk["armut"] ``` 10. Hata Yakalama: `try` ve `except` blokları kullanarak hataları yakalayabilir ve uygun işlemleri yapabilirsiniz. ``` try:     sonuc = 10 / 0 except ZeroDivisionError:     print("Sıfıra bölme hatası!") ``` 11. Dosya İşlemleri: Python'da dosya okuma ve yazma işlemleri için `open` fonksiyonu kullanılır. ``` with open("dosya.txt", "r&q

Python Programlama Dili ile Başlangıç Seviyesi Kodlama Eğitimi / ders1

Resim
Python: Programlama dilinin adı Kodlama: Bilgisayar programları yazmak için kullanılan işlemler Başlangıç: Python öğrenmeye başlamak için ilk adım Değişkenler: Değerleri saklamak ve atamak için kullanılır Veri tipleri: Python'da temel veri tipleri şunlardır: int, float, str, bool, list, tuple, set ve dict Aritmetik işlemler: Toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve üs alma gibi temel işlemler Koşullu ifadeler: if, elif ve else anahtar kelimeleri ile koşullu ifadeler oluşturulur Döngüler: for ve while döngüleri kullanarak belirli bir kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırabilirsiniz Fonksiyonlar: def anahtar kelimesi ile fonksiyonlar tanımlanır ve tekrar kullanılabilir kod blokları oluşturulur Modüller: Python'daki modüller, başkaları tarafından yazılmış kodları projenize dahil ederek kullanmanıza olanak tanır.  Python ile kodlamaya başlamak için size temel bilgileri verebilirim. İşte bazı temel konular: 1. Değişkenler: Değerleri saklamak ve atamak için kullanılır. ``` x = 5 y = "Mer

Kodsuz Oyun Geliştirme Platformları: Android ve Çoklu İşletim Sistemleri İçin Uyumlu Araçlar

Kodsuz oyun geliştirme Oyun geliştirme araçları Android oyun geliştirme Platformlar arası oyun geliştirme Oyun tasarımı Oyun motorları Mobil oyun geliştirme Oyun programlama Kodsuz oyun karakteri geliştirme yolları ve uygulamaları, oyun tasarımcıları ve hobi olarak oyun geliştirenler için büyük kolaylık sağlar. Kodsuz oyun geliştirme platformları, kullanıcıların oyunlarını geliştirirken programlama bilgisine ihtiyaç duymadan karakterler ve oyun mekanikleri oluşturmasına olanak tanır. Bu tür platformlar arasında en popüler olanları şunlardır: 1. Construct: Construct, 2D oyunlar için kullanıcı dostu ve sezgisel bir oyun geliştirme aracıdır. Sürükle-bırak mantığıyla çalışır ve kullanıcıların kolayca oyun karakterleri ve oyun mekanikleri tasarlamalarını sağlar. 2. GameMaker Studio 2: GameMaker Studio 2, başlangıç seviyesindeki oyun geliştiriciler için ideal olan başka bir kodsuz oyun geliştirme aracıdır. Bu platform, 2D oyunlar için kullanılabilir ve kullanıcı dostu araçlarla oyun karakter

Oyun Tasarımına Başlamanın 10 Adımı: Sıfırdan Oyun Geliştirme Rehberi

 oyun tasarımı oyun geliştirme oyun programlama oyun motorları Unity Unreal Engine Godot oyun mekanikleri seviye tasarımı karakter geliştirme hikaye yazımı prototip oluşturma oyun testi oyun yayınlama oyun pazarlama Sıfırdan oyun tasarlama sürecine başlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: 1. Fikir geliştirme: Oyununuzun temel konseptini ve türünü belirleyin. Bu, strateji, macera, simülasyon veya bulmaca gibi oyun türlerinden birine dayalı olabilir. 2. Araştırma yapın: Oyun türünüzle ilgili popüler oyunları inceleyin ve onlardan neler öğrenebileceğinizi düşünün. Ayrıca, oyun tasarımı teorisi ve oyun mekanikleri hakkında bilgi edinin. 3. Hikaye ve karakterler: Oyununuz için bir hikaye ve ana karakter(ler) geliştirin. Bu, oyununuzun dünyasını zenginleştirecek ve oyuncuların oyunla daha fazla bağlantı kurmasına yardımcı olacaktır. 4. Oyun mekanikleri ve seviye tasarımı: Oyununuzun temel oynanış mekaniklerini ve seviyelerini planlayın. Bu, oyunun nasıl oynanacağına ve hangi zor

Kodlama Dünyasına Giriş: Popüler Programlama Dilleri ve Kullanım Alanları

programlama dilleri kodlama dilleri kullanım alanları popüler kodlama dilleri en çok kullanılan programlama dilleri yazılım geliştirme web geliştirme oyun programlama veri analizi yapay zeka mobil uygulama geliştirme Python JavaScript Java C# C++ PHP Ruby Swift Kotlin Go Kodlama dillerinin kesin sayısı sürekli değişir çünkü yeni diller geliştirilmeye devam ederken eski diller kullanımdan kalkabilir. Bununla birlikte, dünya üzerinde yüzlerce kodlama dili bulunmaktadır. Bu dillerin kullanım alanları geniş bir yelpazeye yayılmıştır ve bazıları özel amaçlar için tasarlanmıştır. En popüler ve yaygın olarak kullanılan kodlama dilleri ve kullanım alanları şunlardır: 1. Python: Veri analizi, yapay zeka, web geliştirme, otomasyon ve genel amaçlı programlama için yaygın olarak kullanılır. 2. JavaScript: Web geliştirme, özellikle istemci tarafı (front-end) uygulamaları için kullanılır. Node.js sayesinde sunucu tarafında (back-end) da kullanılabilir. 3. Java: Android uygulama geliştirme, web uygul

Periodik Tablo: 118 Elementin İsmi, Sembolü ve Atom Numarası

Bu liste, periyodik tablodaki 118 elementin ismini, sembolünü ve atom numarasını kapsar. Periyodik tablo, kimyasal elementleri atom numaralarına, elektron yapılarına ve özelliklerine göre sınıflandıran bir sistemdir. Bu liste, elementleri temel özelliklerine göre anlamada ve öğrenmede önemli bir kaynak sağlar. 118 elementin ismi, sembolü ve atom numarası şu şekildedir: 1. Hidrojen (H) - 1 2. Helyum (He) - 2 3. Lityum (Li) - 3 4. Berilyum (Be) - 4 5. Bor (B) - 5 6. Karbon (C) - 6 7. Azot (N) - 7 8. Oksijen (O) - 8 9. Flor (F) - 9 10. Neon (Ne) - 10 11. Sodyum (Na) - 11 12. Magnezyum (Mg) - 12 13. Alüminyum (Al) - 13 14. Silikon (Si) - 14 15. Fosfor (P) - 15 16. Kükürt (S) - 16 17. Klor (Cl) - 17 18. Argon (Ar) - 18 19. Potasyum (K) - 19 20. Kalsiyum (Ca) - 20 21. Skandiyum (Sc) - 21 22. Titanyum (Ti) - 22 23. Vanadyum (V) - 23 24. Krom (Cr) - 24 25. Manganez (Mn) - 25 26. Demir (Fe) - 26 27. Kobalt (Co) - 27 28. Nikel (Ni) - 28 29. Bakır (Cu) - 29 30. Çinko (Zn) - 30 31. Galyum (Ga) - 3

118 Element: Özellikleri, Değerli ve Tehlikeli Elementler, Radyoaktif Elementler

Bugüne kadar bilinen 118 element vardır. Bunların 94 tanesi doğada bulunurken, geri kalanı laboratuvarlarda üretilir.  Elementlerin değerli veya tehlikeli olmaları, kullanımlarına ve özelliklerine bağlıdır. Örneğin, altın gibi bazı elementler, nadir ve değerli oldukları için yüksek fiyatlarla satılırken, cıva gibi diğer elementler, insan sağlığına zararlı olduğu için tehlikeli kabul edilir. Radyoaktif elementler, nükleer reaksiyonlar yoluyla radyoaktif bozunma geçirerek zararlı radyasyon yayabilirler. Doğal olarak radyoaktif olan elementler arasında uranyum, toriyum, radyum ve polonyum gibi elementler yer alır. Bu elementler radyoaktif bozunma sonucu alfa, beta veya gama radyasyonu yayabilirler. Tehlikeli elementler arasında cıva, kurşun, arsenik, kadmiyum ve krom gibi elementler yer alır. Bu elementler insan sağlığına zararlı olabilirler ve özellikle endüstride dikkatli kullanılmalıdırlar.

Sodyum: Özellikleri ve Bileşikleri

Sodyum, kimyasal sembolü Na olan, periyodik tabloda alkali metaller grubunda bulunan bir elementtir. Sodyumun atom numarası 11'dir ve doğada en bol bulunan elementlerden biridir. Doğada, sodyumun birçok izotopu bulunsa da, bunların sadece birkaçı stabildir. Sodyumun 23Na izotopu, doğada en bol bulunan izotopudur ve %100 doğal sodyumun yaklaşık %97'sini oluşturur. Bunun dışında, 22Na ve 24Na gibi radyoaktif izotoplar da bulunur. Sodyumun farklı tuzları da bulunur, ancak sodyum elementinin kendisi çeşitli tiplere ayrılmaz. Ancak, sodyumun farklı bileşikleri bulunur ve bu bileşikler farklı özelliklere sahiptir. Örneğin, sodyum hidroksit, sodyum bikarbonat, sodyum karbonat, sodyum klorür gibi sodyum bazlı bileşikler bulunur ve endüstride ve günlük hayatta birçok farklı amaçla kullanılır.

Hidroklorik Asit: Endüstride ve Evlerde Kullanımı

Hidroklorik asit, su ve hidroklorik asit moleküllerinin birleşmesiyle oluşan bir kimyasal bileşiktir. Genel olarak sanayi, laboratuvarlar ve endüstriyel üretim süreçleri için kullanılır.  Hidroklorik asit, endüstriyel temizlik ve metal işleme gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Ayrıca, hidroklorik asit, plastikler, gübreler, ilaçlar ve tekstil üretiminde de kullanılmaktadır.  Hidroklorik asidin laboratuvarlarda kullanımı, genellikle asit baz titrasyonları gibi kimyasal analiz işlemlerinde tercih edilir. Ayrıca, hidroklorik asit, taş ve betonların temizlenmesinde ve işlenmesinde de kullanılmaktadır. Hidroklorik asit oldukça güçlü bir asittir ve doğru şekilde kullanılmazsa, ciddi yanıklara, solunum zorluğuna veya diğer sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, hidroklorik asit kullanmadan önce, gerekli önlemlerin alınması ve doğru ekipmanların kullanılması çok önemlidir.    Hidroklorik asit, suda çözünerek hidrojen iyonları ve klorür iyonlarına ayrılan güçlü bir asittir. Endüstride

Tuzun Kimyasal Yapısı ve İçeriği: Hangi Maddeleri İçerir?

Tuz, birçok elementin bileşiminde bulunan bir kimyasal bileşiktir. Genellikle NaCl formunda kristal yapıda bulunur ve sofra tuzu olarak kullanılır. Ancak, tuzun içeriği, tuzun türüne ve kaynağına bağlı olarak değişebilir. Sofra tuzu, sodyum (Na) ve klor (Cl) elementlerinden oluşan bir bileşiktir ve kimyasal formülü NaCl'dir. NaCl, yüzde 60 sodyum ve yüzde 40 klor içerir. Bu nedenle, sofra tuzu bazen "sodyum klorür" olarak da adlandırılır. Tuz, ayrıca çeşitli minerallerin bileşiminde de bulunabilir. Örneğin, Himalaya tuzu, çeşitli minerallerin izlerini içerir ve roze rengindeki görünümüne neden olan demir, magnezyum, potasyum, kalsiyum ve diğer mineralleri içerir. Deniz tuzu da, sofra tuzuna benzer şekilde, çeşitli minerallerin izlerini içerebilir. Deniz suyunda yaklaşık olarak yüzde 3.5 oranında tuz bulunur ve bu tuz, sodyum, klorür, magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi mineralleri içerir. Tuz, insan vücudu için önemli bir mineraldir ve hücrelerin, dokuların ve organların

Sodyum ve klorürün ayrıştırılmasi nasil yapılır

Sodyum ve klorürün ayrıştırılması için kimyasal yöntemler kullanılmalıdır. Sodyum ve klorürün birleşmesiyle oluşan tuz, suda iyi çözünen bir bileşiktir. Bu nedenle, tuzun suda çözünürlüğünden yararlanarak ayrıştırılabilir.  Bu işlem için şu adımlar izlenebilir: 1. Sodyum klorürü suya ekleyin ve iyice karıştırın. 2. Karışımı süzgeç yardımıyla süzün. 3. Süzülen sıvıyı bir ısı kaynağına yerleştirin ve suyu kaynatın. 4. Suyun tamamı buharlaştığında, sadece sodyum klorür kristalleri kalacaktır. Bu yöntemle sodyum klorürü ayrıştırabilirsiniz. Ancak bu işlem laboratuvar ortamında deneyimli kişiler tarafından yapılmalıdır. Ayrıca, sodyum ve klorürün ayırılması için endüstriyel ölçekte farklı yöntemler kullanılmaktadır.

Tuzu kimyasallarina ayırmak

Tuzu geri kimyasal elementlerine ayırmak oldukça zor bir işlemdir ve güvenli bir şekilde yapılması için özel ekipmanlara ve uzmanlık gerektirir. Tuzun kimyasal yapısına göre, içinde sodyum ve klorür elementleri yer alır ve bu elementlerin kimyasal özellikleri oldukça farklıdır. Tuzu geri elementlerine ayırmak için bir yöntem, elektroliz adı verilen bir işlemdir. Bu işlem, tuzlu suyun elektrotlar kullanılarak geçirilmesiyle yapılır. Bu işlem sırasında, elektrotlara uygulanan elektrik akımı, tuzun sodyum ve klorür elementlerine ayrılmasını sağlar. Sodyum, elektrot üzerinde birikirken, klorür ise sudaki hidrojen iyonlarıyla birleşerek hidroklorik asit oluşturur. Ancak, elektroliz işlemi oldukça tehlikeli ve uzmanlık gerektiren bir işlemdir. Ayrıca, endüstriyel ölçekte gerçekleştirilir ve evde yapmaya çalışmak ciddi tehlikelere neden olabilir. Bu nedenle, tuzu geri elementlerine ayırmak istiyorsanız, bunu uzman kişiler tarafından yapılmasını sağlayın.